PARTNERE

PARTNERE 2023-08-28T11:32:16+00:00

Studio Ligjore “Kushe” ka lidhur Marreveshje bashkpunimi (sherbimi) me disa shoqeri tregtare, qe ushtrojne veprimtarine e tyre ne Republiken e Shqiperise dhe ne vende te tjera . Konkretisht ajo ka lidhur marreveshje sherbimi me: Shoqeria “Alba Shoes Group” shpk, Shoqeria “Al-Benis” shpk, Shoqeria “T.N.A” Shpk, Shoqeria “NV-SHOES” shpk, Shoqeria “Sincerm” shpk, Shoqeria “Vodafon Albania “sha, Shoqeria “Petcor construction” sha, Spitali “Ikeda”, Shoqeria “ P&P People” shpk, Shoqeria “Bit Albania”, Shoqeria “Pirraci” shpk…