Loading...
HOME 2022-07-22T14:29:57+00:00

STUDIO LIGJORE ÇIPI

… Legal Law Firm with Legal Representative Attorney Mikel Çipi offers legal representation service through a maximum and professional commitment. Legal Studio The Chip exercises its activity according to the regulations of the applicable legislation, the protection of interests and the representation of clients. In a complex and constant ongoing legal environment, we offer direct and pragmatic advice to customers seeking practical legal solutions…. lexo më shumë

SHERBIMET TONA

PARTNERE

Studio Ligjore “Kushe” ka lidhur Marreveshje bashkpunimi (sherbimi) me disa shoqeri tregtare, qe ushtrojne veprimtarine e tyre ne Republiken e Shqiperise dhe ne vende te tjera . Konkretisht ajo ka lidhur marreveshje sherbimi me: Shoqeria “Alba Shoes Group” shpk, Shoqeria “Al-Benis” shpk, Shoqeria “T.N.A” Shpk, Shoqeria “NV-SHOES” shpk, Shoqeria “Sincerm” shpk, Shoqeria “Vodafon Albania “sha, Shoqeria “Petcor construction” sha, Spitali “Ikeda”, Shoqeria “ P&P People” shpk, Shoqeria “Bit Albania”, Shoqeria “Pirraci” shpk…