Studio Ligjore Cipi 2023-08-28T11:20:13+00:00
Loading...

STUDIO LIGJORE ÇIPI – Avokat në Durrës dhe Tiranë

studio ligjore
studio ligjore

Studio ligjore Çipi me perfaqesues ligjor Avokat Mikel Çipi ofron shërbimin ligjor të përfaqësimit nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional. Në një mjedis të ndërlikuar dhe konstant të vazhdueshëm ligjor, ne ofrojmë këshilla të drejtpërdrejta dhe pragmatike për klientët që kërkojnë zgjidhje praktike ligjore. Studio ligjore Çipi ushtron aktivitetin e saj sipas rregullimeve të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesave dhe përfaqësimin e klientëve. Përfshirja jonë akademike na mban vazhdimisht në krah të zhvillimeve të fundit ligjore.

Ndërtimi i marrëdhënieve të forta dhe të vërteta me klientët tanë mbetet prioriteti ynë kryesor për të bërë biznes. Përmes profesionalizmit dhe angazhimit tone, jemi të gatshëm në çdo kohë të përmbushim nevojat e klientëve tanë si dhe t’i mbështesim ata në projektet e tyre. Duke bërë zgjedhjen për të ofruar këshilla të përshtatura, ne dëshirojmë të njohim klientët tanë dhe mjedisin e tyre sa më shumë të jetë e mundur. Kjo e fundit nënkupton një marrëdhënie të bazuar në besim, të ndërtuar në një afat të gjatë së bashku me një intuitë personale të fortë dhe ekskluzive. Studio është themeluar me qëllim që t’ju ofrojë klientëve të saj shërbim të specializuar në fushën e së drejtës, duke i përfaqësuar ata në çështjet e tyre dhe duke u ofruar shërbime ligjore e juridike efektive.

SHERBIMET TONA

PARTNERE

studio ligjore

Studio Ligjore “Kushe” ka lidhur Marreveshje bashkpunimi (sherbimi) me disa shoqeri tregtare, qe ushtrojne veprimtarine e tyre ne Republiken e Shqiperise dhe ne vende te tjera . Konkretisht ajo ka lidhur marreveshje sherbimi me: Shoqeria “Alba Shoes Group” shpk, Shoqeria “Al-Benis” shpk, Shoqeria “T.N.A” Shpk, Shoqeria “NV-SHOES” shpk, Shoqeria “Sincerm” shpk, Shoqeria “Vodafon Albania “sha, Shoqeria “Petcor construction” sha, Spitali “Ikeda”, Shoqeria “ P&P People” shpk, Shoqeria “Bit Albania”, Shoqeria “Pirraci” shpk…